Toimintaterapiatutkimus

Toimintaterapiatutkimus

Toimintaterapiatutkimus antaa tietoa asiakkaan taito- ja kehitystasosta ja määrittelee kuntoutuksen tarpeen sekä ohjaa tavoitteiden asettelua. Terapia Voiman toimintaterapeuteilla on käytössään kattavasti standardoituja testimenetelmiä, joihin he ovat myös kouluttautuneet.

Asiakkaan ohjautuessa toimintaterapiakuntoutukseen tavoitteita tarkistetaan tutkimusten lisäksi vielä esim. COPM-teemahaastattelulla tai GAS-tavoitteenasettelua hyödyntäen.  Näiden avulla tavoitteet kohdentuvat asiakkaalle itselleen sillä hetkellä tärkeiden ja merkityksellisten taitojen harjoitteluun. Tavoitteita tarkistetaan terapian kuluessa ja tarpeen vaatiessa myös lähettäjätahon toimesta.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!