Lasten/nuorten toimintaterapia

Lasten/nuorten toimintaterapia

Lasten/nuorten toimintaterapiassa tuetaan kokonaiskehitystä, omatoimisuutta, leikki- ja sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon vahvistumista ja motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.

Terapeutin on tärkeää jakaa tietoa terapiasta vanhempien kanssa, jotta vanhemmat voivat iloita lapsen onnistumisista uuden taidon opettelussa. Vaikka toimintaterapia toteutuu usein yksilöllisesti, on perheen ja muun lähipiirin tuki sekä sitoutuminen toimintaterapian vaikuttavuuden kannalta ensisijaista. Toimintaterapeutti osallistuu lapsen/nuoren kuntoutuspalavereihin ja maksusitoumuksen puitteissa tekee ohjauskäyntejä myös kotiin, päiväkotiin ja kouluun.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!