Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja päivittäistä elämää. Se on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Poika PiirtääToimintaterapian perusta on yksilöllinen ja ainutlaatuinen vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä.

Toimintaterapiassa asiakas harjoittelee oman arjen sujuvuuden kannalta oleellisia, ikätasoisia taitoja. Niitä voivat olla esim. kaveritaidot, joita varten harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Harjoittelu voi tähdätä kädentaitojen, hahmottamisen, tasapainon ja koordinaation vahvistumiseen, joita tarvitaan pukemiseen, peseytymiseen ja ruokailuun liittyvissä arjen toimissa. Pienin askelin kohti päämäärää ja iloa ”minä osaan, minä pystyn!”

Lue lisää toimintaterapiatutkimuksestalasten ja nuorten toimintaterapiasta, psykiatrisesti painottuvasta  toimintaterapiasta ja aikuisten toimintaterapiasta.

Terapia-asema Voiman toiminnasta vastaavat Sanna Laine ja Terhi Haavisto.

Emme ota tällä hetkellä uusia asiakkaita toimintaterapiaan.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!