Vauvan sensorista kehitystä tukeva fysioterapia

Joskus vauvaiän sensomotorinen kehitys ei etene normaalilla tavalla ja vauva tarvitsee siihen ulkopuolista ohjausta ja tukea. Terapia-asema Voiman vauvojen kanssa työskentelevät fysioterapeutit ovat syventäneet osaamistaan ja lisäkouluttautuneet vauvan sensomotorista kehitystä tukevaan harjoitteluun NDT/Bobath -ajattelun mukaan, jonka näkökulmasta vauvaa autetaan oppimaan uusia taitoja normaalin sensomotorisen kehityksen suuntaan. Fysioterapeutti ohjaa ja avustaa vauvaa tuottamaan liikemalleja, joiden avulla sensomotorinen kehitys pääsee etenemään. Tärkeänä osana fysioterapiakuntoutusta on ohjata vauvan vanhemmille toimintatapoja, jotka tukevat vauvan sensomotorista kehitystä sekä vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Ympäristöllä, erilaisilla hoito- ja kantoasennoilla sekä läsnä olevalla vuorovaikutuksella on iso merkitys vauvan kokonaiskehitykseen, koska siten vauvalle mahdollistetaan aktiivisena toimijana oleminen, palautetteen saaminen toiminnastaan sekä uusien taitojen oppiminen. Vanhemmat ovat keskeisessä asemassa toteuttamassa vauvansa sensomotoriikkaa tukevaa arkea.

Marianne

Tärkeitä linkkejä

Tutustu NDT-yhdistykseen lisää alla olevasta linkistä