Tanssillisen ilmaisun ryhmä alakouluikäisille


Tiistaisin klo 17.15 – 18.00
Kevätkausi 27.2. -18.6.2024
Terapia-asema Voima Oy, Lintuvaarantie 21, 02650 Espoo

Kenelle?

Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille, ensisijaisesti erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Harrastetoiminnan tarkoituksena on edistää erilaisuuden ymmärrystä ja hyväksymistä, tarjota positiivisia kokemuksia, vahvistaa lapsen/nuoren itsetuntoa ja minäkäsitystä sekä lisätä samalla sosiaalista hyvinvointia.

Mitä?

Tanssillinen ilmaisu kuvastaa luovaa toimintaa, jossa yhdistyy oman kehon tuntemus ja ‐hallinta sekä mielikuvituksen käyttäminen ja kehittäminen. Ilmaisun kautta tunneilla harjoitellaan samalla liikkeen virtaa, liikelaajuuksia ja lihaskuntoa sekä tehdään myös rentoutus- ja venyttelyharjoituksia. Aiempaa kokemusta tai tanssitaustaa ei tarvitse olla. Tanssillisen ilmaisun ryhmä pohjautuu iloon ja hyvään mieleen. Tunneilla saa toimia omana itsenään ja jaksamisensa mukaisesti. Tunneilla tehtävät ilmaisuharjoitteet eivät sisällä terapiatyöskentelyn tasoista vaativuutta, mutta ohjaava fysioterapeutti toimii kuitenkin osallistujien tukena ja apuna yksilöllisesti. Tunteja teemoitetaan eri tanssi- ja rytmilajien ympärille ja teemat vaihtuvat noin 3 kerran välein. Kauden alussa jaetaan kaikille tuntisuunnitelmat. Teemojen avulla tehdään myös toiminnallisia kehotietoisuutta ja tunnetaitoja lisääviä harjoituksia.

Missä ja milloin?

Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin klo 17.15 – 18.00 Terapia-asema Voiman tiloissa. Kevätkausi alkaa viikolla 9 tiistaina 27.2. ja jatkuu 18.6. saakka. Yhteensä kaudella 15 kertaa. Tanssin aikana vanhemmilla/ saattajilla on vertaistukimahdollisuus kahvikupposen äärellä.

Huom! Viikoilla 11 ja 18 (vappu) ei ole tanssillisen ilmaisuryhmän tunteja.

Ilmoittautuminen

Osallistuja ilmoittautuu ja alustavasti sitoutuu koko kevätkaudeksi. Uudet osallistujat voivat tulla kokeilemaan ensimmäisen kerran ilmaiseksi, minkä jälkeen on mahdollista peruuttaa kausiosallistuminen ennen seuraavaa kertaa. Kevätkauden kokonaishinta on 220 euroa. Koko kausimaksu on maksettava riippumatta siitä, osallistuuko kaikille tunneille vai ei. Maksu voidaan kuitenkin palauttaa käyttämättömien tuntien osalta lääkärintodistusta vastaan, jos poissaolo johtuu pitkäaikaisesta sairaudesta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ft Meri Laaksolle meri.laakso@terapiavoima.fi tai 0449774883