Lasten ja nuorten fysioterapia

Fysioterapia on kimurantti sana, mutta tekemisenä toiminnallista ja monipuolista. Harjoitteet mietitään niin, että ne ovat asiakasta innostavia: työkaluina voi olla kädet ja syli, paljetin säihke, luovuus, leikki, tekniikka ja välillä ihan raskas rauta.

Lähipiirin ja -ympäristön merkitys lapsen kuntoutumiselle on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on antaa lapselle työkaluja arjen helpottamiseen ja siihen, että hän voi olla aktiivinen toimija omassa arjessaan. Saat meiltä myös ammattitaitoista vanhempainohjausta ja tiukan paikan tullen tukea omaan jaksamiseen.

Laaja-alaisesti koulutetut, ammattitaitoiset fysioterapeuttimme työskentelevät asiakkaan tavoitteista riippuen vastaanotolla, kotona, päiväkodissa, koulussa, toimintakeskuksessa ja harrastekäynneillä esim. uima- tai keilahallissa. Autamme lasta löytämään ja tiedostamaan oman kehonsa ja liikkumisen ilon hänen elämäänsä sopivalla tavalla. Liikkuminen kehittää taitoja, rentouttaa ja voipa harkoista löytää uuden kaverinkin!

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa toimintakykyä ja liikkumista, joka on vaikeutunut esim. tapaturman, synnynnäisen vamman tai sairauden vuoksi. Fysioterapian keinoja ovat esim. ohjaus, neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, allasterapia ja manuaalinen terapia.