Koira-avusteinen fysioterapia

Koira-avusteinen työ on aina tavoitteellista toimintaa, jossa koira on osa kuntoutusta, hyvinvointia ja oppimista edistävää toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on psyykkisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen ja motivaation lisääminen. Koiran kanssa työskentely on yksi osa fysioterapiaprosessia ja sitä käytetään muiden menetelmien ja lähestymistapojen rinnalla.

Koira-avusteinen fysioterapia on suunnitelmallista, strukturoitua ja tavoitteellista. Asiakkaan kanssa sovitaan selkeät yksilö- tai tilannekohtaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Koko interventio dokumentoidaan ja arvioidaan. Eläimen tulee olla tehtäväänsä soveltuva ja koulutettu.

Koiran rooli lasten fysioterapiassa on aktiivinen ja koiran pitää olla hyvin hallinnassa. Liikuntavammaisten lasten kanssa työskennellessä koiran on oltava tottunut erilaiseen kosketukseen ja erilaisiin apuvälineisiin. Koiran on oltava rauhallinen, jotta terapiatilanne säilyy turvallisena. Koiralla on oltava taito vetäytyä lepäämään omalle matolle, kun koira tarvitsee lepoa tai kun häntä ei sillä hetkellä tarvita fysioterapiassa. Koiralla pitää myös olla tilaa käyttää intuitiotaan luodakseen suhde kuhunkin lapseen ja olla herkkänä tunnetiloille, jotka lapsesta kumpuavat.

Koira on ennen kaikkea suuri motivaation tuoja terapiaan. Lapsella, jolla on ollut fysioterapiaa läpi lapsuuden, voi olla kausia, jolloin motivaation ylläpitäminen on haastavaa. Koiran mukana olo lisää motivaatiota harjoitella myös terapiakerroilla, jolloin koira ei ole mukana. Ilman koiraa voi harjoitella valmiuksia, jotta esim. tasapainoharjoitus koiran kanssa voisi onnistua.

Lapsi voi harjoitella koiran kanssa tunnetaitoja, toiminnanohjauksen taitoja, vireystilojen säätelyä, kahden käden työskentelyä, hienomotorisia taitoja, lihasvoimaa, tasapainoa ja kestävyyskuntoa. Erilaiset harjoitukset, joilla joko aktivoidaan tuntoa tai siedätetään tuntoärsykkeille onnistuvat luonnostaan hyvin koiran kanssa. Manuaalinen käsittely ja venytykset ovat paljon mielekkäämpiä, kun voi samalla silitellä koiraa.

Terapiassa käytettävän koiran on oltava tehtävään koulutettu ja perustottelevainen. Koiran on oltava terve, hyväkuntoinen ja hyvin hoidettu. Koiran pitää nauttia työstään eikä sitä saa pakottaa epämiellyttäviin tai ahdistaviin tilanteisiin. Koiralla on oltava luottamus ohjaajaansa ja ohjaajan on pystyttävä luottamaan koiran omaan harkintakykyyn asiakkaiden kanssa. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen syntyminen ja sen ylläpitäminen on ohjaajan vastuulla ja siitä on pidettävä huolta koko koiran työuran ajan. Terapeutin ammattitaitoon kuuluu hallita vuorovaikutusta saman aikaisesti sekä koiran, että asiakkaan kanssa.