Aikuisten neurologinen fysioterapia

Aikuisten neurologisessa kuntoutuksessa pyritään toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon asiakkaan omia voimavaroja tukien. Terapian toteutuksessa pyritään hyödyntämään asiakkaan kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia, jolloin arjen kuntouttavat toimet ja omaharjoittelu on helppo liittää arkeen. Neurologisen kuntoutuksen toteutuksessa käytetään sekä passiivisia terapiakeinoja että aktiivista harjoittelua; terapian tavoitteet, sisältö ja toteutustavat suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakasta varten ja hänen elämäntilanteensa huomioiden. Passiivisina hoitokeinoina voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia manipulaatiotekniikoita, pehmytkudos- ja faskiakäsittelyä tai venyttelyä. Vaikuttavuutta terapiaan voidaan myös lisätä hyödyntämällä vibraatiota, rentoutustekniikoita, kinesioteippausta tai lämpöhoitoja. Aktiivisen harjoittelun sisältö ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta harjoittelu pysyy nousujohteisena ja motivoivana. Toimimalla yhteistyössä asiakkaan kanssa terapeutti pyrkii mahdollistamaan arjen kuntoutumisen niin, ettei omatoimisen harjoittelun toteuttaminen kuormita ja hankaloita asiakkaan arkea. Aktiivinen harjoittelu voi koostua esimerkiksi fysioterapeutin yksilöllisesti suunnittelemasta harjoitteluohjelmasta tai arjen toimiin / harrastuksiin yhdistetyistä harjoitteista. Aikuisten neurologisen kuntoutuksen osana fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo tarvittaessa myös apuvälineasioissa.

Fysioterapiaan voit tulla meille maksusitoumuksella (Kela, HUS, Helsingin palveluseteli, vakuutusyhtiöt) tai itsemaksavana.

Marianne