Ulla-Maija Hietala

Ulla-Maija Hietala

Toimintaterapeutti Ulla-Maija Hietala

Tarjoan toimintaterapia-arviontia sekä toimintaterapiaa lapsille ja nuorille. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla, kotona, päiväkodissa tai koulussa. Tärkeintä on, että terapia linkittyy asiakkaan arkeen mielekkäästi ja mahdollisimman hyvin. Ensisijaisen tärkeänä pidän lapsen osallistumista omaan kuntoutukseensa ja onnistumisen kokemuksiin. Ilman iloa ja tekemisen riemua on vaikea sitoutua taitojen harjoitteluun.

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2003 ja työskennellyt erikoissairaanhoidon lastenneurologisella ja lastenpsykiatrisella poliklinikalla sekä osastolla ennen ryhtymistäni toimintaterapeuttiyrittäjäksi v. 2008.

Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella.

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (20 op) v. 2008 – 2009
 • Psykoterapian valmentavat perusteet (30 op) v. 2011-2012
 • Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet (8 op) v 2015 – 2016
 • Työnohjaajaopinnot v. 2018 – 2020 Helsingin Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa

Menetelmäkoulutuksia liittyen toimintaterapia-arviointiin, mm.

 • MAP, COPM-teemahaastattelu, Sensory Profile, SPM-Sensory Processing Measure, strukturoitu kliininen havainnointi, M-FunPS

Lyhyempiä koulutuksia, mm.

 • Theraplay-peruskurssi
 • Psykomotoriikka adhd-lapsen tukena
 • Sherborne-peruskurssi
 • GAS-menetelmäkoulutus
 • ICF-toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
 • Toimiva yritys – laatukäsikirjakoulutus
 • Laulupiirtämisen perusteet

Palvelukielet: Suomi ja englanti.

Yhteystiedot:
Ulla-Maija Hietala
Toimintaterapeutti AMK,
Neuropsykiatrinen valmentaja (COACH)

puh. 044 543 6161
ulla-maija.hietala [at] terapiavoima.fi

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!