Nadja Sumanen

Nadja Sumanen

Anna Hassinen

Toimintaterapeutti Nadja Sumanen

Hei! Olen yksityinen toimintaterapia-ammatinharjoittaja, ja työskentelen 3-13 -vuotiaiden lasten kanssa heidän omassa arkiympäristössään sekä Terapia-asema Voima Oy:n vastaanottotiloissa. Työvuosieni aikana minulle on karttunut vankka ja monipuolinen työkokemus, jonka pohjalta osaan tarkastella lapsen tilannetta hyvin kokonaisvaltaisesti. Toimintani kulmakivenä on hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentaminen lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Lapsen valmiuksien ja taitojen vahvistumisen lisäksi pidän tärkeänä lisätä lapsen uskallusta, sisäistä motivaatiota sekä myönteistä käsitystä itsestä, hänen harjoitellessaan itselleen vaikeita asioita. Erityisen arvokkaana työssäni pidän ilon, onnistumisen, hyväksytyksi tulemisen ja jakamisen kokemusten tarjoamista.

Terapialle yhdessä asetettujen tavoitteiden ja tilanteen mukaisesti toimintaterapia voi toteutua kanssani lapsen yksilöllisinä käynteinä, vanhempi-lapsi-toimintaterapiana, kahden lapsen pariterapiana tai ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Lapsen terapiaan liittyen tapaan vanhempia sekä lapsen arjessa olevia muita aikuisia, ja pohdin yhdessä heidän kanssaan keinoja lapsen toimintakyvyn tukemiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi.

Työkokemus toimintaterapeuttina:

  • HUS, HYKS erikoissairaanhoito, Lastenpsykiatria v.2000 – v.2013.
  • Espoon kaupungin erikoissairaanhoitotasoinen Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö v.2013 – v.2017.
  • Tmi Terapia Tunto, yksityinen toimintaterapia-ammatinharjoittaja v.2017 alkaen.

Koulutus:

  • Toimintaterapeutti (AMK) v. 1999
  • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, Helsingin Avoin yliopisto v.2017
  • Vakauttavan perhetyön koulutus, Theraplay terapian – peruskurssi sekä koulutukseen liittyvät teemapäivät, MIM-, sekä Perhe MIM –vuorovaikutushavainnointikoulutukset, Kriisihoidon koulutus.
  • Arviointimenetelmäkoulutukset: MAP, M-Fun, Sensory Profile, Sensory Processing Measure, Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi.

Lisäksi:
Leijonaemot ry:n v. 2015 myöntämä kunniamaininta ansiokkaasta toiminnasta erityislasten perheiden hyväksi: ”Toimintaterapeutti Nadja Sumanen on lämmin, tarkkanäköinen, työhönsä vakavasti sitoutunut ja luovasti ammattiosaamistaan erityislasten kanssa käyttävä ammattilainen.”

Palvelukielet: Suomi ja englanti.

Yhteystiedot:
Nadja Sumanen
Toimintaterapeutti AMK
Tmi Terapia Tunto

puh. (+358) 40 9362868
terapiatunto [at] gmail.com

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!