Nadja Sumanen

Nadja Sumanen

Nadja Sumanen

Toimintaterapeutti Nadja Sumanen

Hei! Olen yksityinen ammatinharjoittaja ja työskentelen 3-13 -vuotiaiden lasten, heidän perheidensä ja lähiverkostojensa kanssa lapsen omassa arkiympäristössä sekä Terapia-asema Voima Oy:n vastaanottotiloissa 31.8.2021 saakka. Työvuosieni aikana minulle on karttunut vankka ja monipuolinen työkokemus, ja osaan tarkastella lapsen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Tavoitteiden ja tilanteen mukaisesti toimintaterapia voi toteutua kanssani lapsen yksilöllisinä käynteinä, vanhempi-lapsi-toimintaterapiana, kahden lapsen pariterapiana kuin myös ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Lapsen terapiaan liittyen tapaan vanhempia sekä lapsen arjessa olevia muita aikuisia pohtien yhdessä heidän kanssaan keinoja lapsen toimintakyvyn tukemiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi. Toimintani kulmakivenä on hyvän ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentaminen lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Valmiuksien ja taitojen vahvistumisen lisäksi pidän tärkeänä lisätä lapsen uskallusta, sisäistä motivaatiota sekä myönteistä käsitystä itsestä lapsen harjoitellessa itselleen vaikeita asioita. Erityisen arvokkaana työssäni pidän ilon, onnistumisen, hyväksytyksi tulemisen ja jakamisen kokemusten tarjoamista.

Työkokemus toimintaterapeuttina:

  • HUS, HYKS erikoissairaanhoito, Lastenpsykiatria  v.2000 – v.2013.
  • Espoon kaupungin erikoissairaanhoitotasoinen Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö v.2013 – v.2017.
  • Tmi Terapia Tunto, yksityinen toimintaterapia-ammatinharjoittaja v.2017 alkaen.

Koulutus:

  • Toimintaterapeutti (AMK) v. 1999
  • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, Helsingin Avoin yliopisto, v.2017
  • Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille, Tampereen AMK, v.2020.
  • Perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutus, Jyväskylän yliopisto & Dialogic Partners oy, koulutus käynnissä.
  • Vakauttavan perhetyön koulutus, Theraplay terapian – peruskurssi sekä koulutukseen liittyvät teemapäivät, MIM-, sekä Perhe MIM – vuorovaikutushavainnointikoulutukset, Kriisihoidon koulutus.
  • Arviointimenetelmäkoulutukset: MAP, M-Fun, Sensory Profile, Sensory Processing Measure, Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi.

Lisäksi:
Leijonaemot ry:n v. 2015 myöntämä kunniamaininta ansiokkaasta toiminnasta erityislasten perheiden hyväksi: ”Toimintaterapeutti Nadja Sumanen on lämmin, tarkkanäköinen, työhönsä vakavasti sitoutunut ja luovasti ammattiosaamistaan erityislasten kanssa käyttävä ammattilainen.”

Palvelukielet: Suomi ja englanti.

Yhteystiedot:
Nadja Sumanen
Toimintaterapeutti AMK
Tmi Terapia Tunto

(+358) 40 9362868
terapiatunto [at] gmail.com

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!