Kristiina Robinson

Kristiina Robinson

Lastenpsykoterapeutti, kuvataideterapeutti ja toimintaterapeutti Kristiina Robinson

Työskentelen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä  kanssa. Työssäni koen turvallisen, ymmärtävän ja myönteisen vuorovaikutussuhteen olevan pohja kaikelle kehitykselle. Terapiassa pyritään luomaan vuorovaikutussuhde – tila, jossa lapsi tai nuori saa tutkia, kokea ja harjoitella asioita, jotka ovat juuri hänen kehityksen ja elämässä eteenpäin pääsemisen kannalta oleellisia. Terapiatyössä koen tärkeäksi koko perheen mukanaolon – erityisesti vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa kuntoutusta.

Seitsemäntoista vuoden työkokemus toimintaterapeuttina, ammatinharjoittajana tehty kuvataideterapian ja psykoterapian kuntoutustyö, kouluttautuminen ja aktiivinen ote tutkimustiedon hyödyntämiseen terapiatyössä luo monipuolisen pohjan ammattitaidolle. Olen valmistunut kolmevuotisesta (80 op.) kuvataideterapiakoulutuksesta (Suomen Kuvataidepsykoterapia ry ja Helsingin yliopisto) vuonna 2010 ja tämän jälkeen opiskellut lastenpsykoterapeutiksi (Therapeia-säätiö ja Turun yliopisto). Myös vuosien varrella kertyneet lukuisat lyhyemmät vuorovaikutuksen ja säätelytaitojen vahvistumiseen, tarkkaavuuden tukemiseen sekä motoristen taitojen harjaantumiseen tähtäävät koulutukset antavat mahdollisuuden löytää mielekkäitä ja eteenpäin vieviä keinoja kuntoutuksen toteuttamiseen.

Olen myös palveluntuottajarekisterissä (yksiköterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit) Kelan kuntoutuspsykoterapian tuottajana 16-25-vuotiaille sekä kuvataideterapian palveluntuottajana nuorille sekä aikuisille (16-67-vuotiaat).

Palvelukielet: Suomi ja englanti.
I also provide therapy services in english.

Yhteystiedot:
Kristiina Robinson
Toimintaterapeutti AMK
Lastenpsykoterapeutti (ET)
Kuvataideterapeutti (Sktpt)

puh. 040 741 0303
kristiina.robinson [at] terapiavoima.fi
kristiina.robinson [at] gmail.com

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!