Psykoterapia

Psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia auttaa lasta tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi omilla ehdoillaan.

Terapiassa opetellaan turvallisesti käsittelemään hyviä ja pahoja asioita, ristiriitoja ja mieltä askarruttavia kokemuksia. Tärkein työväline on lapsen tai nuoren ja psykoterapeutin välinen turvallinen vuorovaikutussuhde. Hankalammista vaiheista selviäminen lisää lapsen luottamusta omiin kykyihinsä ja voimiinsa.

Psykodynaaminen terapia on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja vaatii myös vanhemmilta sitoutumista. Hoidon säännöllisyyden turvaaminen on tärkeää.

Terapia-asema Voiman toiminnasta vastaavat Sanna Laine ja Terhi Haavisto.

Emme ota tällä hetkellä uusia asiakkaita psykoterapiaan.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!