Psykoterapia

Psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia auttaa lasta tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi omilla ehdoillaan.

Terapiassa opetellaan turvallisesti käsittelemään hyviä ja pahoja asioita, ristiriitoja ja mieltä askarruttavia kokemuksia. Tärkein työväline on lapsen tai nuoren ja psykoterapeutin välinen turvallinen vuorovaikutussuhde. Hankalammista vaiheista selviäminen lisää lapsen luottamusta omiin kykyihinsä ja voimiinsa.

Psykodynaaminen terapia on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja vaatii myös vanhemmilta sitoutumista. Hoidon säännöllisyyden turvaaminen on tärkeää.

Tällä hetkellä emme valitettavasti ota vastaan uusia asiakkaita psykoterapiaan.

Terapia-asema Voiman toiminnasta vastaavat Sanna Laine ja Terhi Haavisto.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!