Psykiatrisesti painottuva terapia

Psykiatrisesti painottuva terapia

Psykiatrisesti painottuvaan toimintaterapiaan ohjautuvalla lapsella ja nuorella on usein vaikeuksia ja puutteita leikki- ja vuorovaikutustaidoissa, tunnesäätelyssä, heikko itsetunto ja kielteinen käsitys itsestään toimijana tai vaikeuksia ylläpitää tarkkaavuutta ohjatuissa oppimistilanteissa.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!