Kuvataideterapia

Kuvataideterapia

Kuvataideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa kuvan ja keskustelun merkitys yhdistyy. Kuvallinen ilmaisu on usein lapselle tai nuorelle luonnollinen tapa ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kuvataideterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Vuorovaikutus tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat saavat visuaalisen hahmon kuvataiteen menetelmillä. Tarkoituksena on edesauttaa kuntoutujan tunteiden ja ajatusten käsittelykykyä kuvallisia tuotoksia tekemällä, katsomalla ja niistä keskustelemalla.

Kuvataideterapiasta vastaa psykoterapeutti Kristiina Robinson.

Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä!